Achievement

Achievement

“ Achievement has no color ”
― Abraham Lincoln

--- Your Success is Our Success ---

Achievement ผลงานความสำเร็จของโปรเจคระบบบำบัดนำ้เสีย และระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพที่เราส่งมอบให้ลูกค้า ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของเรา เราขอขอบคุณลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มอบความไว้วางใจให้เราได้ส่งมอบโซลูชั่นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ดูแล จัดสรร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก REE Technique อีกทั้งมุ่งเน้นความสำเร็จ ( Achievement ) ในผลงานระบบบำบัดนำ้เสีย ที่ช่วยลดต้นทุนและในขณะเดียวกันยังนำมาซึ่งคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนา ผลงานระบบบำบัดนำ้เสีย ผ่านกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกับก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวม และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป ข้างหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง ด้วยตระหนักยิ่งถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ร่วมในองค์กรของเรา จะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีงทั้ง ความสำเร็จ ( Achievement ) ผลงานระบบบำบัดนำ้เสีย สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนที่เราตั้งอยู่และดำเนินกิจการ รวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและการพัฒนา สิ่งแวดล้อม

 

 ** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานบริษัท Perfect Solution & Consultant ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการบำบัดน้ำเสีย บำบัดมลพิษทางอากาศ Solution และบริการอื่นๆ ได้ที่ accounts@perfectconsultant.com โทร 02-557-2164

Achievement Milestone

 1. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment & water recycle plant, Project of U. A. Thomas Co., Ltd., Chachengsao, Thailand, 2017-present
 2. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of Taokaenoi Food & Marketing Public Co., Ltd.,Pathumthani, Thailand, 2017-present
 3. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment (Membrane for removal Oil & Grease) plant, Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: A-15) Bangkok, Thailand, 2017-present
 4. Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of V. Fila Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2017-present
 5. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment & water recycle plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: AAA) Bangkok, Thailand, 2017-present
 6. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of Nanyang Knitting Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2017-present
 7. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of SSDC (Tigertex) Co., Ltd., Pracheenburi, Thailand, 2017-present
 8. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of Thai Textile Industry Public , Ltd., Samuthprakarn, Thailand, 2017-present
 9. Design & construction of wastewater treatment plant, Project of Michelin Siam Co., Ltd., Songkha, Thailand, 2016-present
 10. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant ( Phase II) , Project of Thai Express Textile , Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2016-present
 11. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment & water recycle plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: PPT 2) Lamphun, Thailand, 2016-present
 12. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: A-16) Bangkok, Thailand, 2016-present
 13. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: A-13) Bangkok, Thailand, 2016-present
 14. Modification, Operation & maintenance of chemical treatment plant, Project of Akarat Textile Industry Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2016-present
 15. Design & construction of water supply plant , Project of Chalong Sub-district Administrative Organization (SAO), Phuket, Thailand, 2016-present
 16. Design & construction of Oil removal system , Project of Mahidol university, Bangkok, Thailand, 2016-present
 17. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: B-16) Bangkok, Thailand, 2016-present
 18. Design, construction, Operation & Maintenance of Mist Collection plant , Project of Dragon fry Coffee Co., Ltd., Bangkok, Thailand, 2016-present
 19. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Pandora Co., Ltd., (Plant: B-14) Bangkok, Thailand, 2015-present
 20. Design & Modification of wastewater treatment plant , Project of Rutnin Eyes Hospital Bangkok, Thailand, 2015-present
 21. Design, construction, Operation & Maintenance of Water supply plant , Project of Ananda Lake View Co., Ltd., Phuket, Thailand, 2015-present
 22. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Thai Express Textile Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2015-present
 23. Design, construction, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant , Project of Sriyong Textile Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2015-present
 24. Design, Operation & Maintenance of waste recovery plant , Project of Kanok Environmental Management Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2014-present
 25. Design & construction of water treatment plant , Project of Grand Central Laundry (GCL) Co., Ltd., Samuthprakarn, Thailand, 2014-present
 26. Design & installation of ozonation & carbon adsorption system for recycled water, Project of Thai Eastern Industry Co., Ltd.,Nakornprathom, Thailand, 2014-present
 27. Modification, Operation & maintenance of chemical treatment plant, Project of Akarat Textile Industry Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2014-present
 28. Design & construction of Clarifier tank, Project of World Knitting Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2014-present
 29. Modification, Operation & Maintenance of wastewater treatment plant, Project of Leawsamrit , Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2014-present
 30. Design & construction of wastewater treatment plant (Zero Liquid Discharge), Project of Vasinee Industry Co., Ltd., Rachaburi, Thailand, 2013-present
 31. Design & construction of Acetic acid recovery plant , Project of H.V. Fila Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2013
 32. Design & construction of wastewater treatment plant (Zero Liquid Discharge), Project of Siam Wire Industry Co., Ltd., Chachengsao, Thailand, 2013-present
 33. Design & construction of water recycle plant (ACO technology), Project of R.C. Textile Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2013-present
 34. Modification & Operation of wastewater treatment plant, Project of Prestige plus Public Co., Ltd., Pracheenburi, Thailand, 2013-present
 35. Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Thai Taffeta Co, Ltd., Rayong, Thailand, 2013-present
 36. Design, construction & operation of water treatment plant (New plant), Project of Next Can Innovation (NCI) Co., Ltd., Saraburi, Thailand, 2013-present
 37. Design & construction of wastewater treatment plant , Project of Sangkatarn temple, Nonthaburi, Thailand, 2012-present
 38. Design & construction of water recycle plant (ACO technology), Project of Thai Sock Co., Ltd., Samuthprakarn, Thailand, 2012-present
 39. Design & construction of water recycle plant (ACO technology), Project of Chieng Sang Textile Indusries Co., Ltd., Samuthsakorn, Thailand, 2012-present
 40. Modification, Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Next Can Innovation (NCI) Co., Ltd., Saraburi, Thailand, 2012-present
 41. Design & Installation of wastewater treatment plant, Project of Eternity Logistic Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand, 2012-present
 42. Modification & Operation of wastewater treatment plant, Project of Pranda Jewelry Co., Ltd., Bangkok, Thailand, 2012-present
 43. Modification, Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Akarat Textile Industry Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2011-present
 44. Modification, Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Samuthsakhon Printing Co., Ltd., Samuthsakhon, Thailand, 2011-present
 45. Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Text Master , Ltd., Nakornprathom, Thailand, 2010-present
 46. Operation & maintenance of wastewater treatment plant, Project of Thai Eastern Industry , Ltd., Nakornprathom, Thailand, 2010-present
 47. Design & installation of ozonation system for removal of dye color in wastewater, Project of Thai Eastern Industry , Ltd., Nakornprathom, Thailand, 2011
 48. Design & installation of ozonation system for removal of dye color in wastewater, Project of Porjai Thai printer Co., Ltd., Samuthprakan, Thailand, 2011
 49. Operation & maintenance of water supply plant, Project of Chalong Sub-district Administrative Organization (SAO), Phuket, Thailand, 2010-present
 50. Design of water recycles system, Project of East water , Bangkok, Thailand, 2010
 51. Design of disinfection system of water in aquarium, Project of Bung-chawaak, Suphanburi, Thailand 2009
 52. Design of Iron and Manganese removal by ozone oxidation, Project of Bangprakong water supply plant, Chachoengsao, Bangkok, 2008