Categories Service: Chemical

เคมีสำหรับผลิตน้ำประปา และสำหรับบำบัดน้ำเสีย

เราเป็นผู้นำในการผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเคมีที่มีความเหมาะสมกับน้ำเสียของลูกค้า ทำให้เคมีของเรามีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียส เคมีสำหรับผลิตน้ำประปา และสำหรับบำบัดน้ำเสีย