Categories Service: Waste

รับกำจัดน้ำเสีย กากอุตสาหกรรม

เราเป็นผู้นำในการบริหารจัดการของเสีย จำพวก กรด ด่าง น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) และสารละลาย เสื่อมสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารจัดการและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย รับกำจัดน้ำเสีย กากอุตสาหกรรม