สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (Nano Perfect Chem)

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย คือหนึ่งในกระบวนการที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการกำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำเสียจะเพิ่มตัวทำละลาย เช่น อลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ในน้ำเสียที่มีการกวนและผสมอย่างรุนแรงที่ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วง pH ที่ จำกัด ดังนั้นการให้สารเคมีที่เหมาะสมและช่วง pH จึงมีผลต่อการกำจัดสารแขวนลอย

 

สารเคมีประเภทต่างๆ แบ่งตามชนิดของการใช้งาน

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem B011 สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem T012 สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem T013