สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (Nano Perfect Chem)

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย คือหนึ่งในกระบวนการที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการกำจัดของแข็งแขวนลอยในน้ำเสียจะเพิ่มตัวทำละลาย เช่น อลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ในน้ำเสียที่มีการกวนและผสมอย่างรุนแรงที่ความเร็วสูง มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วง pH ที่ จำกัด ดังนั้นการให้สารเคมีที่เหมาะสมและช่วง pH จึงมีผลต่อการกำจัดสารแขวนลอย

 

สารเคมีประเภทต่างๆ แบ่งตามชนิดของการใช้งาน

Perfect Chemical Coagulants
Perfect Chemical Flocculants
Perfect pH Adjustment

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem B011 สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem T012 สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Perfect Chem T013

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย An-Polymer

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย PERFECT CHEM A001

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Sodium hydroxide

สารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย Calcium Hydroxide

แบบฟอร์มติดต่อวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับและส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*
*
*

เงื่อนไขและข้อตกลง

เรายินดีที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้
  • ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ออกแบบ
  • ระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานของทางโรงงานเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำที่ต้องออกแบบ/ชั่วโมงการทำงาน
  • ผลตรวจวิเคราะห์น้ำย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ถ้ามี)
  • พื้นที่ในการติดตั้งระบบ
  • คุณภาพน้ำที่ต้องการหลังผ่านระบบ