ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Air Pollution Control)

ระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Air Pollution Control)

การบริหารจัดการกำจัดมลพิษทางอากาศทั้ง กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อลดมลพิษต่อบุคลากรในองค์กร สนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน

 

ระบบบำบัดอากาศประเภทต่างๆ

Air Pollution Control
Absorption
Ventilation
Sampling
แบบฟอร์มติดต่อวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราติดต่อกลับและส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับแนะแนวการแก้ปัญหาของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*
*
*

เงื่อนไขและข้อตกลง

เรายินดีที่จะช่วยทุกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยท่านจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้
  • ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ออกแบบ
  • ระยะเวลาหรือชั่วโมงการทำงานของทางโรงงานเพื่อนำมาประเมินปริมาณน้ำที่ต้องออกแบบ/ชั่วโมงการทำงาน
  • ผลตรวจวิเคราะห์น้ำย้อนหลัง 3 – 6 เดือน (ถ้ามี)
  • พื้นที่ในการติดตั้งระบบ
  • คุณภาพน้ำที่ต้องการหลังผ่านระบบ