ระบบน้ำ (Water & Wastewater Treatment System)

Wastewater Treatment System & Water System

Wastewater Treatment System & Water System การบริหารระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารกิจการประปาอย่างมีคุณภาพขึ้นกับความเหมาะสมทางด้านการลงทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้ามีทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา และระบบรีไซเคิลน้ำ ซึ่งระบบรีไซเคิลนี้ของเราจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

ระบบน้ำประเภทต่างๆ