พารามิเตอร์

ปัจจุบันเรามีขอบเขตในการวิเคราะห์ครอบคลุม 14 รายการ และยังคงพัฒนาขอบเขตการวิเคราะห์ในด้านงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงของเสียประเภทของเหลว เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • Heavy Metals
  • Chemical Oxygen Demand (COD)
  • Biochemical Oxygen Demand (BOD)
  • Total Suspended Solids (TSS)
  • Total Dissolved Solids (TDS)
  • Oil & Grease
  • pH
  • Temperature

Consulting

เรายินดีให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย รวมทั้งของเสียประเภทของเหลวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ แบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง ให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

LABORATORY ANALYZE AND SERVICE