Consultant

Meyer

เครื่องครัวอันดับ1จากอเมริกา มาตราฐานสินค้าส่งออก

Meyer เครื่องครัวอันดับ1จากอเมริกา มาตราฐานสินค้าส่งออก

กลุ่มบริษัท MEYER GROUP ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ได้ตัดสินใจทำการลงทุนในประเทศไทยเพื่อผลิตเครื่องครัวประเภทสแตนเลส อลูมิเนียมเคลือบ และฮาร์ด อโนไดซ์ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนไทย โดยโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัท MEYER GROUP การตลาดและการกระจายสินค้าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท Myrex (ประเทศไทย) จำกัด โดยการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยจะได้รับเครื่องครัวคุณภาพชั้นนำและให้ประโยชน์สูงสุด

 

ณ วันนี้ Myrex (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของบริษัท Meyer ในประเทศไทย ในฐานะผู้ดูแลการตลาดและการกระจายสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรม Meyer Industries จำกัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรของ Meyer ในการสานต่อและควบคุมการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการสร้างตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของตัวเอง ทำให้ Meyer สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าจำนวนมาก และช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ผลงานที่ผ่านมา