Air

ระบบบำบัดอากาศเสีย

เป็นระบบที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยระบบจะดูดอากาศเสีย เข้ามายังตัวระบบเพื่อบำบัด โดยผ่านระบบสเปรย์น้ำในชั้นแรก เพื่อดักจับฝุ่นและไอสารเคมีก่อนในเบื้องต้น และอากาศจะ ระบบบำบัดอากาศเสีย

Read more
Waste

รับกำจัดน้ำเสีย กากอุตสาหกรรม

เราเป็นผู้นำในการบริหารจัดการของเสีย จำพวก กรด ด่าง น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) และสารละลาย เสื่อมสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบริหารจัดการและนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย รับกำจัดน้ำเสีย กากอุตสาหกรรม

Read more
Chemical

เคมีสำหรับผลิตน้ำประปา และสำหรับบำบัดน้ำเสีย

เราเป็นผู้นำในการผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเคมีที่มีความเหมาะสมกับน้ำเสียของลูกค้า ทำให้เคมีของเรามีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียส เคมีสำหรับผลิตน้ำประปา และสำหรับบำบัดน้ำเสีย

Read more
Lab

รับวิเคราะห์
และให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม
(LABORATORY ANALYZE AND SERVICE)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเราเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมการตรวจวัด เรามีความพร้อมทั้งใน รับวิเคราะห์<br>และให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม<br>(LABORATORY ANALYZE AND SERVICE)

Read more
Consulting and Services

ที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา

บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์คอนเซาส์แตนท์ จำกัด มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมายาวนานมากว่า 10 ปี จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสมและบริ ที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา

Read more